Kijk ook eens bij de
vragen en reacties
of heeft u zelf een tip?

Gerrit Hepkema (1923-2018)Gerrit Hepkema in zijn Frico-tijd
Foto: Frico
Eind januari 2018 werd het overlijden bekend van Gerrit Hepkema. Hij was een zoon van Sietze Hepkema, de man die de Coöperatieve Condensfabriek Friesland (CCF) groot maakte. Zoon Gerrit studeerde rechten en kwam via enkele omwegen in de Friese zuivel.
Na een eerste periode bij de CCF vertrok hij naar de Leeuwarder Papierwarenfabriek. In 1970 werd hij directeur van de gezamenlijke organisatie van CCF en Frico (de Friese Coöperatieve Zuivel-Export Vereniging). Die samenwerking liep echter spaak. De boerenbestuurders van de verschillende organisaties en aangesloten fabrieken waren moeilijk tot samenwerken te bewegen.
Hepkema ging verder als directeur van Frico. In 1978 begon hij fusiegesprekken met de Drentse DOMO. In 1982 leidden die gesprekken tot de nieuwe zuivelcoöperatie Noord Nederland
Hepkema was eerder dat jaar met vervroegd pensioen gegaan. Naar eigen zeggen een bewuste keuze. Hij wilde meer tijd voor zijn hobby’s en zijn gezin. “Vroeger, toen ik veertig was, voelde ik mij ongelukkig als ik niet één boek per week had kunnen lezen. Nu is het al één boek per twee maanden” (Leeuwarder Courant, 22 mei 1982). Hij kreeg postuum lof toegezwaaid van zuivelcoöperatie Friesland Campina: “met zijn ondernemingsgeest heeft Gerrit Hepkema een grote rol gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van de Noord-Nederlandse zuivelondernemingen en het huidige Friesland Campina.”