Kijk ook eens bij de
vragen en reacties
of heeft u zelf een tip?

Biografie van de Edammer


De Edammer is geboren in het weidegebied de Zeevang, ten noorden van Edam. De boeren in dit gebied maakten vanaf de late Middeleeuwen kazen voor binnen en buitenlandse afnemers. De oudste vermelding van deze kaassoort is te vinden in een register van de haven van Kampen. Tussen 1439 en 1441 zijn daar “cleyne casekens” of “kleine Edammer kaasjes” aangevoerd door schippers uit Edam. De naam Edammer ging later over op alle kaas uit Noord-Holland. Alkmaar en Hoorn werden de belangrijkste marktplaatsen voor deze kaas.

Eind negentiende/begin twintigste eeuw gaat de productie van de Edammer over naar de fabrieken. De melk die de boeren daarvoor leveren, hebben ze gedeeltelijk afgeroomd om zelf boter te kunnen maken. Sinds die tijd is de Edammer geen volvette kaas meer. Na de Tweede Wereldoorlog verliest de kaas terrein aan de Goudse. En sinds 2007 wordt de Edammer ook niet meer in Noord-Holland gemaakt.

Marc Argeloo, Hoe de Edammer de wereld veroverde, is een uitgave van Uniepers Uitgevers en Vereniging Oud Edam, ISBN 978-90-805897-0-4; prijs: € 19,90.