Kijk ook eens bij de
vragen en reacties
of heeft u zelf een tip?

Sjef van Kessel: toegewijd aan de zuivel


46 jaar lang was Sjef van Kessel vol toewijding verbonden aan de zuivelfabriek in Drunen. Zijn leven is beschreven in Leve de stoom! De auteur is Sjef van Hulten die eerder een boek schreef over deze fabriek. In dit boek gaat het ook over Drunen in vroeger tijd, de Boerenbond en de strijd tussen margarine en boter….
 
De geschiedenis van de Eerste Langstraatsche Stoomzuivelfabriek staat al beschreven in Goei Botter. Centraal in dit boek stond de tweede directeur, Mari van Hulten (zie het artikel over dit boek op deze website). Zijn voorganger was Sjef van Kessel, die vanaf de oprichting in 1905 tot 1942 directeur was en daarna tot zijn dood in 1951 technisch adviseur.

Aan de vroege geschiedenis van de Drunense fabriek voegt dit boek niet veel toe. Het bevat stukjes familiegeschiedenis, de strijd tussen margarine en boter, de fabricage van stoommachines, een lang verslag van een studiereis naar Keulen, het kerkelijk leven in Drunen en de activiteiten van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB), waarvan de broer van Sjef van Kessel enige tijd geestelijk adviseur was.

De levenslange toewijding aan de fabriek bleek uit de memoires die Sjef van Kessel achterliet. De tekst over de periode tussen 1905 en 1946 staat integraal in het boek. Kenmerkend is het slot waarin hij vermeldt dat zowel de voorzitter, als de secretaris als de directeur ruim veertig jaren “onafgebroken hun zorgen en krachten gewijd hebben aan de vereniging…”

In deze memoires maakte hij overigens geen melding van een kwestie die elders in het boek aan de orde komt. Jarenlang was er discussie over de verkoop van ondermelk aan de margarine-industrie in Oss. In 1911 wezen de leden dit principieel af. Maar later bleek de prijs aantrekkelijk genoeg om toch te leveren en zo de productie van margarine mogelijk te maken.
Leve de stoom! kan voor € 14,95 worden gekocht via de website www.zuivelfabriekdrunen.nl.
30-11-2017