Kijk ook eens bij de
vragen en reacties
of heeft u zelf een tip?

Duizend leidinggevenden uit Bolsward


Tussen 1889 en 1996 zijn meer dan duizend leidinggevenden voor de zuivel- en levensmiddelenindustrie opgeleid in Bolsward. De geschiedenis van die befaamde Zuivelschool is beschreven in het boek Weten is Kunnen, Kennis is Macht, Een geschiedenis van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1996).

Het begon met een eenvoudige cursus van drie maanden waarin boerenjongens (en in het begin ook enkele meisjes) scholing kregen in de zuivelbereiding. Na de snelle groei van de zuivelfabrieken in Friesland veranderde de school in 1904 in een opleiding voor toekomstige zuiveldirecteuren.
Een apart hoofdstuk is ingeruimd voor de periode van directeur Willem Keestra, tussen 1906 en 1935. De Zuivelschool werd een tweejarige opleiding en kreeg een goede reputatie bij de zuivelfabrieken, overal in Nederland. Cijfers uit 1947 geven aan dat van de 420 oud- studenten er 200 directeur waren en 101 assistent-directeur.
Vanwege de terugloop van het aantal fabrieken door de schaalvergroting en technologische vernieuwingen in de jaren 60 en 70 moest de school in Bolsward zich verbreden tot een opleiding voor levensmiddelentechnologie.

Strijd om Bolsward’
Het boek beschrijft ook de strijd om de school in Bolsward te houden. Deze gemeente bood in 1888 het meeste geld om de school binnen te halen. Vervolgens gingen er bij iedere reorganisatie stemmen op om de school in Leeuwarden te vestigen. Die stad was makkelijker te bereiken en had leerlingen ook meer te bieden, zo klonken de argumenten. Maar de lobby vanuit Bolsward bleek iedere keer sterk genoeg.  In 1990 verhuisde de school toch naar Leeuwarden en werd ze een onderdeel van een hogeschool, tegenwoordig Van Hall-Larenstein.

Zuiveljaarboek
De zuivelschool werd ook bekend door de uitgave van het Zuiveljaarboek, een initiatief van de vereniging van oud-studenten. Het werd een onmisbaar naslagwerk met de gegevens van alle fabrieken en organisaties in de zuivelwereld. De publicatie is evenals de school verbreed tot Voedingsmiddelenjaarboek. De oude exemplaren zijn tegenwoordig een bron voor historici.
De publicatie Weten is Kunnen, Kennis is Macht is geschreven door de historici
Ronald Plantinga en Marijn Mollema en telt 160 pagina’s. Het is geen traditioneel gedenkboek maar een serieuze geschiedschrijving. Het is voor € 20 te koop via de website www.zuivelschool.com.
3-4-2018