Kijk ook eens bij de
vragen en reacties
of heeft u zelf een tip?

Jan Bieleman (1949-2021)


De begin juni overleden Jan Bieleman is bekend geworden met een onmisbaar werk voor historici die iets willen weten over de Nederlandse landbouwgeschiedenis. Zijn boek Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950 verscheen in 1992. Hij vulde het in 2008 aan met de periode tot 2000. Het boek kreeg toen de titel Boeren in Nederland. De leden van de Vereniging voor landbouwgeschiedenis kozen het in 2014 tot het beste boek over landbouwgeschiedenis in Nederland.
Bieleman was een nazaat van G.J. Bieleman, oprichter van een zuivelfabriek in Vorden en initiatiefnemer van de landelijke zuivelbond FNZ. Jan Bieleman studeerde in Wageningen landschapsarchitectuur, maar dook na deze studie in de Drentse landbouwgeschiedenis. Dat leverde in 1987 een proefschrift op met een nieuwe visie op de ‘oude’ landbouw. Inmiddels was hij werkzaam bij de afdeling Agrarische geschiedenis van Wageningen Universiteit.
De nieuwe visie hield in dat boeren niet dom of traditioneel waren maar wel degelijk met hun tijd meegingen en hun bedrijven aanpasten aan veranderende omstandigheden. Die visie klonk ook door in zijn Nederlandse landbouwgeschiedenis. In een bijdrage aan de geschiedenis van de Gelderse Maatschappij van Landbouw in 1992 schreef hij: “….dat de boeren ook vóór 1850 voortdurend reageerden op voor hen veranderende verhoudingen in het grote economische krachtenveld en hun bedrijfsvoering daar, al dan niet gedwongen, bij aanpasten".
18-6-2021Bron WUR