Kijk ook eens bij de
vragen en reacties
of heeft u zelf een tip?
Op de website van de Wageningse Universiteit zijn sinds kort beelden te zien van de zuivelbereiding in vroeger tijd. Het is de collectie van professor Boke van der Burg. Hij gebruikte glasdia’s bij zijn onderwijs in de periode 1918-1948, toen hij professor was aan de toenmalige Landbouwhogeschool. De collectie bevat 828 beelden uiteenlopend van microscopische opnamen van melk en grafieken, tot foto’s van historische personen, werktuigen, machines en fabrieken.
De dia’s zijn aangetroffen op de afdeling Zuivel van de vakgroep Food Quality and Design en geschonken aan het Gelders Archief. In samenwerking met deskundigen zijn de dia’s geschikt gemaakt voor publicatie. Ze zijn te zien (en te downloaden) op de website van de universiteit:
https://www.wur.nl/en/Library/Imagecollections/Collections/Dairy-Education-1918-to-1948.htm  
29-1-2019