Kijk ook eens bij de
vragen en reacties
of heeft u zelf een tip?

Kloek boek over coöperatie Genemuiden


De kleinzoon van de man die maar liefst veertig jaar directeur was van de coöperatieve zuivelfabriek in Genemuiden heeft een kloek boek geschreven: Bron van Welvaart. Coöperatieve Zuivelvereniging Genemuiden–Vecolac–Coberco.
 
Tegen het eind van de tweede helft 19e eeuw begon de industriële verwerking van agrarische producten. Melkverwerking, tot dan op de boerderij, werd verlegd naar fabriekjes. Aan de roep om constante kwaliteit van boter en kaas voor export werd door ‘voormannen’ gehoor gegeven door het oprichten van zuivelfabriekjes. Zo ook werden in Genemuiden, een grasrijke streek met een groeiende hoeveelheid melk, de benodigde financiële middelen bijeengebracht voor de Coöperatieve Zuivelvereniging ‘Genemuiden’.
De akte van oprichting passeerde 16 december 1897, getekend door 41 veehouders. Op 16 december 1936 werd G. Westhoff benoemd als vierde directeur. Hij was mei 1932 begonnen als assistent-directeur, huwde in hetzelfde jaar en werd inwoner van Genemuiden. Veertig jaar later vierde hij zijn jubileum en ging met pensioen. Hij heeft slechts kort van zijn pensioen kunnen genieten, hij overleed in oktober 1973.
 
Kleinzoon
Gert-Jan Westhoff is geboren in 1974 als kleinzoon van de oud-zuiveldirecteur. Hij kwam in contact met de erfenisdossiers van zijn opa. Dat werd de basis voor een boek! In die erfenisdossiers zaten foto’s, documenten, jaarverslagen en attributen die het verhaal vertellen van de zuivelfabriek ‘Genemuiden’. Een verhaal gekenmerkt door leren, investeren en saneren. De overheidsbemoeienis in de beide wereldoorlogen en de tussenliggende economische crisis waren complicerende factoren. Na de Tweede Wereldoorlog dwongen de vereiste investeringen voor nieuwe technologieën en marktverschuivingen tot samenwerking en sanering. Zo werd ‘Genemuiden’ deel van Vecolac en vervolgens van Coberco.
Het verhaal is opgeschreven in een kloek boek (292 pagina’s) met veel foto’s, gegevens en personen. Hierdoor wordt de historie dichtbij gebracht. De historie van Genemuiden als ook die van de zuivel. Het getuigd van noeste arbeid en doorzetting. De boekpresentatie was 6 juni 2019 in de locatie waar de zuivelactiviteiten van Genemuiden ooit plaatsvonden; dat bracht de historie letterlijk dichtbij. Het is een groot compliment aan de auteur met dit fantastisch boek over de zuivelgeschiedenis van Genemuiden.
Het boek is in eigen beheer verschenen en bij de auteur te bestellen:www.westhoffboeken.nl.

Jos Lankveld 5-7-2019