Kijk ook eens bij de
vragen en reacties
of heeft u zelf een tip?

Van AMI tot Koninklijke Friesland Campina


Met de Arnhemse Melkinrichting (AMI) begon een zuivelgeschiedenis die eindigde met het predikaat Koninklijk voor de fusie-organisatie Friesland Campina in 2009. Over de eerste melkinrichtingen in Arnhem is een artikel verschenen in Bijdragen en mededelingen, Historisch Jaarboek voor Gelderland (deel C, 2009). Auteur is Jos Lankveld, lid van het Zuivelhistorisch Genootschap.
 
Het initiatief om te komen tot een melkinrichting in Arnhem werd genomen door enkele vermogende stadgenoten. Zij en andere inschrijvers brachten het benodigde kapitaal bijeen voor de Arnhemse Melkinrichting. Vanaf 15 mei 1879 werd vanuit een pand in de Kerkstraat de melk voor 11 cent per liter tweemaal per dag aan huis bezorgd.
Parallel aan de activiteiten van de AMI ontstonden, na enige tijd, meerdere melkinrichtingen en waren er melkslijters en melkslijtende veehouders actief. De melkinrichtingen gingen vóór of in het jaar 1926, alle op in de Coöperatieve Arnhemsche Melkinrichting en Zuivelfabriek (CAMIZ) aan de Westervoortsedijk. Deze is in 1919 opgericht door veehouders. Van deze CAMIZ loopt een rechte lijn naar de huidige onderneming Koninklijke Friesland Campina, via Vecomi, Coberco en Koninklijke Friesland Foods. Het accent in dit artikel ligt op de ontstaansgeschiedenis: wie waren de initiatiefnemers, over hoeveel melk ging het, waar en wanneer werden melkinrichtingen opgericht en hoe verliepen de groei en het saneringsproces?

Voor het hele artikel: download de pdf

Met dank aan de redactie van Bijdragen en mededelingen, Historisch jaarboek voor Gelderland, (deel C, 2009). Het jaarboek is verkrijgbaar bij: May Scheepers, Gelders Archief, info@vereniginggelre.nl of info@geldersarchief.nl, telefoon 026 3521600; of in de winkel van het Gelders Archief, Markt 1, 6811 CG Arnhem. De prijs bedraagt € 27,50, exclusief verzendkosten.